ГЛАВНА ФАСАДА, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
ГЛАВНА ФАСАДА, ДЕТАЉ УЛАЗА
 
ГЛАВНА ФАСАДА, ДЕТАЉ БОЧНОГ РИЗАЛИТА
 
ГЛАВНА ФАСАДА, БОЧНИ РИЗАЛИТ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Orphanage,
72, Svetozara Markovića Street

Споменик културе
Дом сиротне деце,
Светозара Марковића 72
 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built between 1887 and 1892, after the design by Viennese architect Anton Haderer, in the nineteenth century style of academism. It has harmonious proportions and was solidly built. The building was financed by the Society for the bringing up and protection of children, founded in 1879, and financed by contribution of the citizens of Belgrade, as the Orphanage. From 1887 to 1918 the Orphanage offered accommodation, schooling and education to war orphans and deserted children from the Serbian and, later, Yugoslav state. The Orphanage was recognized as an educational institution and it played an important role in providing for orphans, their education and their acceptance by the society. The house has preserved the architectural form and arrangement of space where this humanitarian and socially beneficial organization for the protection of children existed during two decades of the twentieth and three decades of the nineteenth century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда је саграђена у времену од 1887. до 1892. године по пројекту бечког архитекте Антона Хадерера. Обликована је у духу академизма XIX века, складних пропорција и солидне занатске израде. Зграду је подигло Друштво за васпитање и заштиту деце, основано 1879. године, од добровољних прилога грађана Београда као Дом сиротне деце. Од 1887. до 1918. године у овом Дому је стационирана, школована и васпитавана ратна сирочад и напуштена деца са територије српске, а касније и југословенске државе. Као васпитна установа, била је необично цењена у своје време. Одиграла је велику улогу у збрињавању и васпитавању деце без родитеља и њиховој социјализацији. Зграда је у потпуности сачувала архитектонске форме и диспозицију простора у коме је током последње две деценије прошлог и три деценије XIX века деловала ова хуманитарна и друштвено корисна установа за заштиту деце.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87