ГЛАВНА ФАСАДА
 
ЕНТЕРИЈЕР, ПРИЗЕМЉE
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument of grеat value
Doctor’s Tower,
103, Kneza Miloša Street

Споменик културе од великог значаја
Докторова кула,
Кнеза Милоша 103
 
Lokacija     Location
 
 
 
The building was erected in 1824 for Dr. Vita Romita, one of the first medical doctors in the renewed Serbia. Due to its characteristic features (its shape, outer walls in raw stone, small windows on the ground floor) it became known as the Doctor’s Tower. It was built in mixed materials – stone and brick. The structure of inner walls is wooden with filling of brick and adobe. The ceilings are wooden. The distribution of rooms is symmetrical with a vestibule in the central part of the ground and upper floors. The size and height of the rooms indicate influences of Central European architecture. The building unites the characteristics of a tower, inn and palace and belongs to the first houses built in Serbia after the Second Uprising. The building became a medical institution in 1861 and today it houses the Psychiatric Clinic.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда је подигнута 1824. године за др Виту Ромиту, једног од првих лекара обновљене Србије. Због свог облика, спољних зидова од необрађеног камена и малих прозора у приземљу у народу је прозвана Докторова кула. Зидана је од мешовитог материјала – камена и опеке. Конструкција унутрашњих зидова је дрвена са испуном од опеке или ћерпича. Таванице су дрвене. Распоред просторија је симетричан, с вестибилом у средњем делу приземља и спрата. Висина и величина просторија указују на утицај средњоевропске архитектуре.
Зграда сједињује у себи одлике куле, конака и палате и спада међу прве веће објекте грађене у Србији после Друтог српског устанка. Намену здравствене установе зграда је добила 1861. године. И данас је у њој смештена Психијатријска клиника.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79