ОПШТИ ИЗГЛЕД, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ОСНОВА
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Parish House in Topčider,
11, Vojvode Putnika Boulevard

Споменик културе
Црквени конак у Топчидеру,
Булевар војводе Путника 11

 
Lokacija     Location
 
 
 
The parish house in Topčider was built between 1830 and 1832. in the style of traditional local profane architecture – a modified form of a larger house from Šumadija.The cellar is built in stone, ground floor in the timber frame system. The main façade with wooden staircase and a porch is turned toward the street, while the back façade with entrance overlooks the churchyard. The façades are simple with serene surfaces. The roof has four gables and eaves covered in tiles. The parish house was the seat of the first archbishops after the liberation of Belgrade, Milentije Pavlović and Petar Jovanović. This is the place where the first Code of the Orthodox Church in the Principality of Serbia was completed (in July 1835), later adopted by the National Assembly in Kragujevac on January 31, 1836. Since the 1860s it has been the residence of the priest of the Topčider church.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црквени конак у Топчидеру подигнут је између 1830. и 1832. године. Грађен је као већа шумадијска кућа бондручара у  духу традиције домаћег профаног градитељства. Подрум је зидан од камена, а приземље у бондруку. Главном фасадом са дрвеним степеништем и тремом конак је окренут улици, а унутрашњом према порти. Фасаде су једноставно обрађене. Кров је четвороводни, са надстрешницом, покривен ћерамидом. У конаку је било седиште првих митрополита, Милентија Павловића и Петра Јовановића. У њему је јула 1835. године  израђен први Устав православне цркве у Кнежевини Србији који је усвојила Народна скупштина у Крагујевцу 31. јануара 1836. године . Од шездесетих година XIX века  до данас конак служи као стан за свештеника Топчидерске цркве.
 

Одлука Уметничког музеја бр. 1108
од 02.12.1946.