ИЗГЛЕД ЈУЖНЕ ФАСАДЕ
 
СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД, 1909.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1912.
 
СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД, 1926.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1912.
 
 
 
 
ЗГРАДА СЕИЗМОЛОШКОГ ЗАВОДА
 
 

Cultural monument
Seismological Institute Building,
Tašmajdan Park

Споменик културе
Зграда Сеизмолошког завода,
Ташмајдански парк бб

 
Lokacija     Location
 
 
 
The structure is the result of several building phases from 1908 to 1939. The foundation stone was laid on 10 September 1908. The original building designed by the architect Momir Korunović was constructed in 1909 by the Belgrade firm of Stevan Hibner. Construction was resumed in 1912 after a design by Djura Bajalović, and further alterations, in 1926 and 1939, resulted in its present-day appearance.
Originally, it was a standard brick-built pavilion-type utilitarian structure, a simple one-storey building nearly square in plan, with façades stripped of decoration. Subsequent additions endowed a different, romantic, flavour. Rounded arches over the windows and the regular rhythm of the crenellated cornice contribute to the effect.
The Seismological Institute building has considerable historical, cultural and architectural value as the first ever executed design of the prominent 20th-century Serbian architect Momir Korunović, the oldest public building erected in Tašmajdan and a landmark of present-day Tašmajdan Park.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Сеизмолошког завода је грађена у периоду од 1908. до 1939. године, у четири наврата. Камен темељац положен је 10. септембра 1908. године. Првобитни објекат изведен је 1909. године према пројекту архитекте Момира Коруновића, док је радове изводила фирма Стевана Хибнера из Београда. Радови су настављени 1912. године према плановима Ђуре Бајаловића. Још две интервенције из 1926. и 1939. године довеле су до формирања коначног изгледа грађевине.
Првобитно, павиљон је био стандардни објекат утилитарног карактера, једноставна приземна грађевина, приближно квадратне основе, у целини саграђена од опеке, са чистом фасадом лишеном украса. Промене које су донела каснија дозиђивања довеле су до стварања једног новог романтичарског духа. Лучни надпрозорници, као и правилан ритам зубаца над кровним венцем доприносе том утиску.
Зграда Сеизмолошког завода је објекат значајне културно-историјске и архитектонске вредности. Представља прво остварено дело истакнутог српског архитекте 20. века Момира Коруновића, најстарији јавни објекат подигнут на Ташмајдану и данас једно од обележја Ташмајданског парка.
 

Службени гласник РС бр. 30/07