ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1937.
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ, МЕДАЉОН
 
ПЕРСПЕКТИВНИ ПЛАН
 
РАЗВИЈЕНА ФАСАДА
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Business-Residential Building of Petar Janković,
17, Albanske spomenice Street

Споменик културе
Пословно-стамбена зграда Петра Јанковића,
Албанске споменице 17

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built between 1933 and 1936, after the design by architect Jan Dubovi, one of the founders of the Group of architects of modernist orientation in Belgrade. The house can be classified as a cultural monument owing to a very good solution of different functions (business and residential) and the design of its architectural body, in the style of pure modernism, which was only beginning to take shape in Belgrade in the 1930s as an architectural concept and artistic movement. Since the building had been preserved in its authentic aspect, it represents an important element in the study of Belgrade and Serbian architecture. In addition, the building is also an important realized work by a renowned architect.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда је грађена је у периоду од 1933. до 1936. године. Пројектовао ју је архитекта Јан Дубови, један од оснивача Групе архитеката модерног правца у Београду. Споменичка својства зграде огледају се у веома успешном архитектонском решењу разнородних функција (пословни простор и становање), као и у обликовном решењу архитектонског корпуса, оствареном у духу чистог модернизма, који је крајем треће деценије XX века у Београду још у зачетку, и као архитектонска мисао и као уметнички правац. Како се у свом аутентичном облику сачувао до данас, овај објекат је значајан за проучавање архитектуре Београда, као и развоја архитектуре у Србији. Осим тога, објекат представља и значајно реализовано дело истакнутог аутора.
 

Службени лист града Београда бр. 26/92