СИТУАЦИЈА, МЕСТО НА КОЈЕМ ЈЕ ПРОЧИТАН ХАТИШЕРИФ
 
СНИМАК ИСТОРИЈСКОГ МЕСТА ГДЕ ЈЕ ПРОЧИТАН ХАТИШЕРИФ, 1934.
 
ГРАВИРА, 1856.
 
СТАРА ЦРКВА СВ. МАРКА
 
 
 
 
СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ЧИТАЊА ХАТИШЕРИФА
 
 

Site
The Place where The Sultan’s Edict from 1830 was read,
Tašmajdan

Знаменито место
Место читања хатишерифа из 1830. године,
Ташмајдан

 
Lokacija     Location
 
 
 
The place in Tašmajdan Park where the Sultan’s Edict from 1830 was read is located next to St. Mark’s Church and stands as historic evidence of the development of Serbian statehood. In order to commemorate the event, Prince Miloš ordered that the elevation from which the Edict was read be fenced immediately afterwards. By this Edict issued by Sultan Mahmud, Serbia acquired internal autonomy, Miloš Obrenović was proclaimed Prince and the Serbs got religious freedom and the right to elect their own archbishop. A new state organization was established in accord with this legal act. It was also the beginning of the evolution of state–legal institutions which lead to complete independence of the Princedom of Serbia.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Место на Ташмајдану, на коме је прочитан хатишериф 1830. године, налази се уз цркву Светог Марка и представља историјско сведочанство развоја српске државности. Хумка са које је хатишериф прочитан, по налогу Милоша Обреновића, ограђена је непосредно након догађаја, што потврђује да је у то време постојала свест о значају овог политичког и правног акта за историју Срба. Овим хатишерифом султана Махмуда Србија је добила унутрашњу аутономију, Милош Обреновић проглашен за кнеза а Србима је омогућена слобода вере и право избора митрополита. На основу овог акта створена је нова државна организација и започет развој државно-правних институција што је водило потпуном осамостаљивању Кнежевине Србије.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 818/4
од 30.12.1968.