ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
АУТОПОРТРЕТ, НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ, 1907.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Memorial Museum of Nadežda and Rastko Petrović,
25, Ljubomira Stojanovića Street

Споменик културе
Меморијални музеј Надежде и Растка Петровића,
Љубомира Стојановића 25

 
Lokacija     Location
 
 
 
The family house of Belgrade painter Ljubica Luković, sister of Nadežda and Rastko Petrović, was built between 1928 and 1935 as a typical house in that part of the city – the so called Professors Colony.
The museum collection comprises the rich endowment of the Petrović family related to the life and work of Mita Petrović (1852-1911), scholar and writer, Nadežda Petrović (1873-1915), painter and Rastko Petrović (1878-1949), writer, collected by Ljubica Luković and presented as gift to the National Museum in Belgrade. The collection contains paintings and sketches by Nadežda Petrović, private correspondence of family members, a collection of paintings and objects that belonged to Rastko Petrović, gramophone records, travel films and other artefacts that illustrate the lives and work of these renowned personalities, so important for our recent cultural past.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Породична кућа београдске сликарке Љубице Луковић, сестре Надежде и Растка Петровића, саграђена је у периоду од 1928. до 1935. године као типична кућа Професорске колоније.
Богата заоставштина породице Петровић, везана за живот и рад Мите Петровића (1852-1911), књижевника и научног радника, сликарке Надежде Петровић (1873-1915) и књижевника Растка Петровића (1898-1949), коју је Љубица Луковић сакупила и поклонила Народном музеју у Београду, данас чини поставку музеја. Музеј садржи колекцију слика и скице Надежде Петровић, приватну преписку чланова породице, збирку уметничких дела и предмета који су припадали Растку Петровићу, путописне филмове, грамофонске плоче и остале предмете који омогућавају сагледавање живота и стваралаштва ових значајних личности, без којих је наша скорија културна прошлост незамислива.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 884/2
од 23.09.1974.