ФОНТАНА ИСПРЕД ХОТЕЛА, ЖЕНСКИ АКТ, РАД ВАЈАРА ПЕТРА ПАЛАВИЧИНИЈА
 
ПРИЛАЗНА ПЈАЦЕТА, ОКО 1965.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ИЗГЛЕД ИЗ ТАШМАЈДАНСКОГ ПАРКА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Metropol Hotel,
69, Kralja Aleksandra Boulevard

Споменик културе
Хотел „Метропол“,
Булевар краља Александра 69

 
Lokacija     Location
 
 
 
Hotel Metropol was built between 1954 and 1958 and is, in fact, an adaptation of the unfinished building of the Central Committee of the Youth of Yugoslavia, originally built after the design by architect Dragiša Brašovan. The hotel belongs to the third phase of Brašovan’s work where he endeavoured to adapt to new, essentially different historic, architectural and stylistic tendencies. The design of a modern and functional hotel is the first modern post-war building of the kind, attempting to impose itself as an autonomous edifice independent of its urban surroundings.
The hotel was conceived as a high, cubic mass of stereometric forms, complete with lower parts towards the street and Tašmajdan park. The serene effect of the main façade stems from its reduced decoration of a matrix of linearly framed windows. The window apertures in the uppermost zones of the building are enlivened by the varying of the sizes and positions and their linking into a uniform whole. Brašovan succeeded in realizing in this building a combination of consistent application of the principles of modernism architecture with the functional requirements of the time when the building was completed.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Хотел „Метропол“ саграђен је између 1954. и 1958. године и представља адаптацију недовршене зграде Дома Централног комитета омладине Југославије, која је изведена према пројекту архитекте Драгише Брашована. Изградња хотела временски припада трећој фази Брашовановог стваралаштва, у којој архитекта покушава да се прилагоди новим, битно другачијим историјским, архитектонским и стилским опредељењима. Пројекат савременог и функционалног хотелског објекта представља прву модерну послератну зграду ове врсте, која тежи да се наметне као аутономна грађевина независно од свог урбаног амбијента.
Хотел је замишљен као висока кубична маса стереометријских форми, употпуњена нижим анексима према улици и парку Ташмајдан. Смиреност главне фасаде произилази из њене сведене декоративности, коју чини шаблон линеарно уоквирених прозорских редова. Прозорски отвори у највишим зонама грађевине оживљени су варирањем величине и положаја и повезивањем у јединствену целину. На овом објекту Брашован је остварио спој доследног спровођења принципа модернистичке архитектуре са функционалистичким захтевима времена у ком је објекат настао.
 

Службени гласник РС бр. 32/01