АЛЕЈА ПАЛИХ БОРАЦА
 
АЛЕЈА ПАЛИХ БОРАЦА
 
РЕЉЕФ НА УЛАЗУ У МЕМОРИЈАЛНИ КОМПЛЕКС, РАД ВАЈАРА РАДЕТЕ СТАНКОВИЋА
 
СПОМЕНИК „ЦРВЕНОАРМЕЈАЦ“, РАД ВАЈАРА АНТУНА АУГУСТИНЧИЋА
 
СПОМЕН ПЛОЧА ПАЛИМ БОРЦИМА КОД ВЕЛИКЕ МОШТАНИЦЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД УЛАЗА У МЕМОРИЈАЛНИ КОМПЛЕКС
 
 

Cultural monument
Cemetery of The Liberators of Belgrade,
Corner of Ruzveltova and Preradovićeva Streets

Споменик културе
Гробље ослободилаца Београда,
Угао Рузвелтове и Прерадовићеве улице

 
Lokacija     Location
 
 
 
The cemetery of the liberators of Belgrade was designed and opened on the occasion of the tenth anniversary of the liberation of Belgrade from WWII occupation, on October 20, 1954. Over two thousand soldiers were buried there (721 Red Army and 1391 Yugoslav Peoples Army soldiers) fallen in the fights for the liberation of Belgrade. It was the first memorial complex in Belgrade after WW II. The designers were architect Branko Bon and landscape engineer Aleksandar Krstić. The relief on the monumental entry gates were done by sculptor Radeta Stanković, while the figure of a Red Army soldier was created by sculptor Antun Augustinčić. The complex was realized by simple means, unobtrusive park arrangement and well composed individual and group gravestones. It anticipated many subsequent memorial units.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Гробље ослободилаца Београда је уређено и отворено поводом десетогодишњице ослобођења града, 20. октобра 1954. године. На њему је сахрањено преко 2000 бораца (721 црвеноармејац и 1391 борац Југословенске народне армије) палих у борбама за ослобођење Београда. То је први меморијални комплекс уређен у Београду после Другог светског рата. Изведен је по пројекту архитекте Бранка Бона и пројекту хортикултуре инжењера Александра Крстића. Рељефи на монументалној улазној капији дело су вајара Радете Станковића. Фигуру Црвеноармејца у комплексу израдио је вајар Антун Аугустинчић. Успело решење комплекса је изведено једноставним средствима, ненаметљивом парковском обрадом и добро укомпонованим појединачним и групним надгробним плочама. Решење Гробља ослободилаца Београда антиципира многа каснија уређења сличних меморијалних целина.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87