ГРОБ 8
 
ГРОБ 9, ПРЕ ОТВАРАЊА
 
АВАРСКИ КОЊАНИЧКИ ГРОБ, ГРОБ 7
 
 
 
 
ЗИДАНА ГРОБНИЦА И ГРОБ
 
 

Archaeological site
Mouth of the river Vukodraža

Археолошко налазиште
Ушће реке Вукодраже

 
Lokacija     Location
 
 
 
This site is located along the banks of the Sava, on both sides of the mouth of the Vukodraža. The cliff of the Sava embankment clearly shows a thick cultural layer of 2.5 meters. On the left of the Vukodraža there are remnants of a Roman citadel, described by F. Kanitz, today in a very bad state and mostly demolished. There is an abundance of Roman ceramics at the site; smaller objects can also be found, such as: coins, statuettes, etc. On the basis of this material the settlement and the citadel can be dated to third-fourth centuries CE. There was a larger Neolithic settlement at this site mostly destroyed by the Sava. Four hundred meters upstream the Sava river from the mouth of the Vukodraža is the site Bair, part of the same archeological location. Ceramic remnants from the Vinča-Tordoš and Vinča-Pločnik phases were also found there.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Локалитет се налази дуж Саве, са обе стране ушћа реке Вукодраже. У усеку савске обале јасно се оцртава културни слој дебео преко 2.5 m. На левој обали Вукодраже постоје остаци римског кастела које је описао Феликс Каниц, али су данас у веома лошем стању и великим делом порушени. Свуда по површини терена постоји обиље римске керaмике, а наилази се и на ситније предмете: новац, статуете и др. На основу пронађеног материјала, насеље и кастел могу се датовати у III или IV век. Овде је постојало и неолитско насеље, које је већим делом уништено. У саставу локалитета Ушће налази се мањи локалитет, Баир, на којем је пронађена керамика која потиче из винчанско-тордошке и винчанско-плочничке фазе.
 

Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
бр. 279/50 од 16.02.1950.