ОСНОВЕ ПРИЗЕМЉА И СПРАТА
 
ИЗГЛЕДИ, УЛИЧНА И ДВОРИШНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Old Town House in Obrenovac,
186, Miloša Obrenovića Street

Споменик културе
Стара варошка кућа у Обреновцу,
Милоша Обреновића 186

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the first half of the nineteenth century as a high-street house of dual function, with a ground floor and an upper floor. It has a square floor plan, a two-gabled roof in tiles and was built in timber frame with filling in unbaked brick. It was built at the time the high-street was becoming a commercial centre. The old town house confirms a sense of functionality, aesthetic consideration, building possibilities and taste of the leading merchant classes, the proponents of the economic, social and cultural prosperity of the town in the nineteenth century. The architectural composition, spatial organization, contents and the stylistic treatment of the building are characteristic of the way of life and taste of the Serbian commercial milieu of the time. As a building of dual function, with defined organization, the old town house represents the classic pattern of a high-street house in the nineteenth century Serbia.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Подигнута је у првој половини XIX века као чаршијска градска кућа двојне намене, с приземљем и спратом. Квадратне је основе, са двосливним кровом покривеним ћерамидом. Зидана је у бондручној конструкцији са испуном од ћерпича. Настала у време формирања Чаршије као трговачког центра, стара варошка кућа изражава смисао за функционалност, естетска схватања, грађевинске могућности водећег трговачког сталежа, носиоца економског, социјалног и културног просперитета насеља у XIX веку. Архитектонска композиција, просторна организација, садржина и стилска обрада објекта карактеристичне су за начин живота и укус српске трговачке средине тог времена. Као објекат двојне намене, организационо потпуно издиференциран, стара варошка кућа представља класичну шему чаршијске градске куће у Србији XIX века.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 1129/2
од 16.08.1975.