ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ИЗГЛЕДИ ФАСАДА, ЗАПАДНА И ИСТОЧНА
 
ОСНОВЕ ПРИЗЕМЉА И ПОДРУМА
 
ИЗГЛЕДИ ФАСАДА,СЕВЕРНА И ЈУЖНА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Old Elementary School in Konatice

Споменик културе
Стара основна школа у Конатицама

 
Lokacija     Location
 
 
 
The school in Konatice was built in 1869. It is an elongated rectangle, built in brick, with a four-gabled roof covered in blacktop. The house has central organization with a corridor that divides it into two identical symmetrical parts. On each side of the corridor there are two identical rooms, three reserved for classrooms and the fourth for the quarters of the teacher. Apart from its significance in the development of education in Serbia (it was built on the plot where an older school, from the 1830s, used to stand) the building of the elementary school in Konatice also represents one of the best examples of utilitarian vernacular architecture in Belgrade area.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Школа у Конатицама подигнута је 1869. године. Конципирана је као грађевина са основом у облику издуженог правоугаоника. Зидана је у опеци и покривена четворосливним кровом са бибер црепом као кровним покривачем. Зграда је централног типа са ходником који је дели у два једнака симетрична дела. Лево и десно од ходника налазе се по две једнаке просторије, од којих су три резервисане за учионице, а четврта за стан учитеља. Осим што је значајна за развој школства у Србији (подигнута је на месту старије школе из тридесетих година XIX века), зграда Основне школе у Конатицама представља и један од најуспелијих примера утилитарне народне архитектуре у околини Београда.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 553/3
од 19.06.1969.