СПОМЕНИК, ДЕТАЉ
 
РЕЉЕФ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Monument to the Shot Hostages in Skela

Споменик културе
Споменик стрељаним таоцима у Скели

 
Lokacija     Location
 
 
 
The monument to the shot hostages in Skela was erected in November 1951, on the place where a partisal patrol attacked and killed the German commander of Šabac, on August 14, 1941. In revenge, fifty-six hostages, brought from the Banjica camp, were shot on the following day, and the village was burnt down. Sculptor Boža Obradović conceived this monument in the form of a sarcophagus decorated with relief in bronze. The relief depicts the fight and shooting of the hostages. The monument was designed in the style of socialist realism.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Споменик стрељаним таоцима у Скели подигнут је новембра 1951. године на месту на коме је 14. августа 1941. године партизанска патрола напала и убила немачког команданта града Шапца. За одмазду је, следећег дана, овде стрељано 56 талаца доведених из Бањичког логора, а село Скела је спаљено. Вајар Божидар Обрадовић, замислио је и извео споменик у облику саркофага украшеног рељефима у бронзи, који представљају борбу и стрељање талаца. Споменик је изведен у духу социјалистичког реализма.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87