ИЗГЛЕД ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ
 
НАОС, ЖИВОПИС У КУПОЛИ
 
НАОС, ИКОНОСТАС
 
ЈУЖНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД МАНАСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА
 
 

Cultural monument
Grabovac Monastery

Споменик културе
Манастир Грабовац

 
Lokacija     Location
 
 
 
The monastery, with the church of St Nicholas, was built on the site of an earlier one, which is believed to have been founded by kings Milutin and Dragutin in the early 14th century. Being sited at the junction of important roads, the monastery was demolished and rebuilt more than once. It is known to have been restored under Prince Miloš Obrenović in 1859. According to the surviving inscription, the existing church was built by a “master builder from Macedonia” on the foundations of the previous one in 1894. It is a central-plan cruciform building with a three-sided east apse and a large dome over the central bay. The façades show alternate bands of ochre and red plaster, on the model of medieval Serbian architecture. The most ornate is the west portal that projects from the façade in the form of a porch supported on two stone columns and surmounted by a large ornamental stone rosette. The icons in the eclectically designed iconostasis were painted by Živko Jugović in 1893. Inside the church is a marble plaque dedicated to the liberators of Belgrade in 1806: it was at Grabovac that the insurgents gathered for assault on Ottoman-held Belgrade during the First Serbian Insurrection (1804–1813).
The Monastery of Grabovac is an important testimony to the cultural and historical circumstances in Serbia in the late 19th century and to the continuity of monastic life in the Belgrade area since the beginning of the 14th century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Манастир Грабовац са црквом Св. Николе саграђен је на месту ранијег манастира, за који се верује да су га подигли краљеви Милутин и Драгутин почетком 14. века. Налазећи се на раскршћу важних путева, манастир је у неколико наврата рушен и поново обновљен 1859. за време владавине кнеза Милоша Обреновића. Сачувани натпис указује да је данашњу цркву Св. Николе сазидао 1894. године „мајстор из Македоније“ на темељима претходне грађевине. Црква је конципирана као једнобродна грађевина централног типа са основом у облику слободног крста. На источном делу храма налази се изнутра полукружна, а споља тространа апсида, док се над централним простором наоса уздиже велико кубе. Обрада фасада спроведена је наизменичним полихромним ређањем малтерисаних трака окер и црвене боје, по угледу на примере српске средњовековне архитектуре. Најдекоративније обрађен је западни портал цркве, издвојен из масе западне фасаде у виду трема ослоњеног на два камена стуба, изнад ког се налази велика, декоративно обрађена камена розета. Иконе на еклектички обликованом иконостасу насликао је 1893. године Живко Југовић. У цркви се чува мермерна плоча посвећена ослободиоцима Београда 1806, у знак сећања на њихово окупљање код манастира Грабовца пред полазак на Београд. Манастир Грабовац представља важно сведочанство културно-историјских прилика у Србији крајем 19. века и континуитета развоја манастирског живота од почетка 14. века у околини Београда.
 

Службени гласник РС бр. 115/05