ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
House in the village of Draževac

Споменик културе
Кућа у селу Дражевцу

 
Lokacija     Location
 
 
 
In this house Aleksandar Ranković, national hero, was born. He was member of the Union of Young Workers since 1924. In 1928 he was admitted to the Communist Party of Yugoslavia. He was many times imprisoned and convicted because of his party activities. As member of the Politburo of the Central Committee he was one of the organizers of the liberation movement. He was member of the Army Staff and organizational secretary of the Communist Party. After WW II he held the highest state and party positions. Because of confrontations with his party colleagues, Aleksandar Ranković was deprived of all functions and expelled from the party in 1966.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
У овој кући рођен је народни херој Александар Ранковић. Био је члан Савеза радничке омладине од 1924. године. У чланство КПЈ примљен је 1928. године. Због своје делатности хапшен је и осуђиван. Као члан Политбироа ЦК радио је на организацији народноослободилачког покрета. Био је члан Врховног штаба НОБ и ПОЈ и организациони секретар КПЈ. После Другог светског рата био је на највишим државним и партијским функцијама. Због сукоба у Партији Александар Ранковић је 1966. године лишен свих функција и искључен из СКЈ.
 

Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
бр. 525/49 од 28.04.1949.