ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
House where Vlada Aksentijević was born,
27, Kneza Miloša Street

Споменик културе
Кућа у којој се родио Влада Аксентијевић,
Кнеза Милоша 27

 
Lokacija     Location
 
 
 
In this house Vlada Aksentijević, national hero, was born in 1916. As a student of the Technical Faculty in Belgrade he joined the Union of Young Communists of Yugoslavia. He was one of the organizers of the uprising and commander of division and battalion in the Kosmaj-Sava and Sava partisan detachments. He was imprisoned on October 28, 1942 in the village of Grabovac, convicted and hanged in Obrenovac on March 27, 1942.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
У овој кући рођен је 1916. године народни херој Влада Аксентијевић. Као студент Техничког факултета у Београду постао је члан СКОЈ-а. Један је од организатора устанка и командир чете и батаљона у Космајско-посавском и Посавском партизанском одреду. Ухапшен је 28. октобра 1942. у селу Грабовцу, осуђен и обешен у Обреновцу 27. марта 1942. године.
 

Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
бр. 372/50 од 07.04.1950.