ИЗГЛЕД ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ
 
НАОС, ИКОНОСТАС
 
ЗАПАДНА ФАСАДА
 
ЈУЖНА ФАСАДА
 
ОСНОВА И ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Church of the Ascension in Dren

Споменик културе
Црква Св. Вазнесења у Дрену

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Church of the Ascension, built in 1896, is a barrel-vaulted single-nave building with a five-sided east apse and a detached bell-tower. In terms of style, it is close to the medieval Serbian Raška school. Its façades, now coated with white plaster, used to be polychromatic. Characteristic features of the exterior are four corner pilasters and the ornamented west portal. The roofed west entrance is accessed by a flight of stairs and surmounted by a decorative stone rosette. The icons in the classicist iconostasis are assumed to have been painted by an unidentified Russian painter. The Church of the Ascension is tangible evidence of the Serbo-Byzantine revival in the Serbian architecture of the second half of the 19th century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква Св. Вазнесења у Дрену саграђена је 1896. године као једнобродна грађевина засведена полуобличастим сводом са изнутра полукружном, а споља петостраном апсидом на истоку. Звоник је подигнут одвојено од главног корпуса црквe. Својим стилским карактеристикама архитектура цркве приближава се моделима рашке школе српских средњовековних споменика. Карактеристичан детаљ обраде некада полихромних, а данас бело омалтерисаних фасада представљају четири угаона пиластра и декоративна обрада западног портала са надстрешницом ослоњеном на два стуба и прилазним степеништем. Изнад портала налази се камена декоративна розета. Класицистички обликован иконостас садржи иконе за које се претпоставља да су рад непознатог руског сликара. Црква Св. Вазнесења у Дрену представља материјално сведочанство обнове српско-византијског стила у српској архитектури друге половине 19. века.
 

Службени гласник РС бр. 115/05