ЗАПАДНА ФАСАДА
 
ЦАРСКЕ ДВЕРИ
 
ЈУЖНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Wooden Church in Orašac

Споменик културе
Црква брвнара у Орашцу

 
Lokacija     Location
 
 
 
The church was built between 1816 and 1818 as a parish church. After a certain time, a graveyard developed around the church and the church became the graveyard chapel. Its exterior is not different from residential log-cabins, except for the elongated architectural corpus and crosses on both sides of the top of the four-gabled roof. It was made from oak boards on a foundation built in brick. The more recent roofing is in blacktop. The structural part is without ornaments and rather coarse. The church lost its original character in reconstructions done in 1922, when the major part of the movable inventory (icons and artisan objects) disappeared. Parts of the iconostasis and individual icons were done by painters Jeremija Mihailović, NIkola Jovanović and an unknown icon painter from the first half of the nineteenth century. The church was demolished in the 1980s and a new, smaller one was built in its place.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква је подигнута у раздобљу 1816-1818. године као парохијска црква. Временом је око цркве формирано сеоско гробље, а црква је постала гробљанска капела. У општем спољном изгледу не разликује се од стамбених брвнара, осим издуженим архитектонским телом и крстовима на оба краја слемена четворосливног крова. Грађена је од храстових талпи с темељима од опеке. Кровни покривач је новији, од бибер црепа. Обрада конструктивног дела је безорнаментална, доста груба. Преправком извршеном 1922. године црква је изгубила првобитни карактер. Покретни фонд, предмети из области сликарства и занатства, нестао је већим делом у време градње и преправке цркве. Делове старог иконостаса и појединачне иконе радили су иконописци Јеремија Михаиловић, Никола Јовановић и непознати зограф из прве половине XIX века. Порушена је 80-их година прошлог века и на њеном месту је сазидана нова нешто мањег габарита.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 654/5
од 22.12.1965.