ИЗГЛЕД СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ
 
ИЗГЛЕД ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ
 
ЗАПАДНА И ИСТОЧНА ФАСАДА
 
ПОДУЖНИ ПРЕСЕК
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Church of the Holy Protection of the Virgin in Barič,
134, Obrenovački put

Споменик културе
Црква Покрова Пресвете Богородице у Баричу,
Обреновачки пут 134

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Church of the Holy Protection of the Virgin, built in 1874, is a smaller single-nave barrel-vaulted structure terminating in a semicircular apse at the east end. Its classicist exterior appearance results from a harmonious relationship between its west front and the austere side façades. The iconostasis contains icons transferred from the Church of Sts Peter and Paul in Topčider and painted between 1834 and 1838. The Zemun painter Konstantin Lekić did the throne icons of Christ and the Virgin in a mature baroque manner, Janja Stergević nicknamed Moler (painter) painted the festal and apostolic icons, while Dimitrije Jakšić painted the royal and side doors combining baroque and classicist elements.
Apart from being a gallery of icons executed by the most important figures of the Serbian religious painting of the first half of the 19th century, the Church of the Holy Protection of the Virgin keeps a significant collection of 18th- and 19th-century liturgical books.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква Покрова Пресвете Богородице у Баричу саграђена је 1874. године као једнобродна грађевина мањих димензија, засведена полуобличастим сводом, са полукружном олтарском апсидом на истоку. Класицистички спољни изглед храма постигнут је складним односом између западног прочеља и прочишћених форми бочних фасада. Иконостас баричког храма украшен је иконама пренетим из топчидерске цркве Светих апостола Петра и Павла, које су између 1834. и 1838. године израдили земунски сликар Константин Лекић, зограф Јања Стергевић Молер и сликар Димитрије Јакшић. Константин Лекић је аутор престоних икона Христа и Богорице, изведених у маниру развијеног барока, док је Јања Молер израдио празничне и апостолске иконе. Представе на царским  и  бочним дверима израдио је Димитрије Јакшић комбинујући барокне и класицистичке утицаје. Поред тога што представља својеврсну галерију иконописних дела најзначајнијих аутора у српском црквеном сликарству прве половине 19. века, Црква Покрова Пресвете Богородице у Баричу чува знатан број богослужбених књига из 18. и 19. века.
 

Службени гласник РС бр. 115/05