ОПШТИ ИЗГЛЕД, ПОГЛЕД СА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ, ОКО 1970.
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ИЗГЛЕД БОЧНЕ ФАСАДЕ
 
ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕРА
 
ДЕТАЉ ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА
 
ДЕТАЉ ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Museum of Contemporary Art,
Ušće Save

Споменик културе
Музеј савремене уметности,
Ушће Саве бб
 
Lokacija     Location
 
 
The Museum was built between 1962 and 1965 after the competition entry from 1960 prepared by architects Ivan Antić and Ivanka Raspopović. The significance of the building stems from the enormous value of the artworks by Yugoslav twentieth century artists, related to this Museum within its permanent collection, various collections in the Museum depots, as well as its position, volume and architecture, visible as a hallmark from the Belgrade fortress, the new bridge over the Sava and from the river banks. The interior displays ample use of the so called “spatial plan”, intermingling of different levels by means of overlapping consoles. A specific feature of the building is also a good linking of the exterior and interior. By its appearance and equipment the Museum of contemporary Art is one of the most beautiful and modern museum buildings in Yugoslavia.
In 1965, the authors of the building were rewarded for the creation by the October Prize of the city of Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Музеј је изграђен између 1962. и 1965. године на основу конкурсног рада архитеката Ивана Антића и Иванке Распоповић из 1960. године. Значај објекта потиче из практично непроцењиве вредности уметничких дела југословенских уметника XX века, трајно везаних за овај објекат у оквиру сталне поставке, више разноврсних збирки смештених по депоима, као и из чињенице да објекат положајем, волуменом и архитектуром представља маркантну тачку која се сагледава са Београдске тврђаве, са новог Савског моста и са реке. У ентеријеру обилато је коришћен „просторни план“, узајамно прожимање различитих нивоа уз помоћ широко препуштених конзола. У посебне особености објекта такође треба убројати и успешно повезивање екстеријера и ентеријера. По свом изгледу и опреми ова грађевина сврставана је међу најлепше и најсавременије уређене музејске зграде у СФРЈ.
Аутори објекта награђени су за своје успело дело Октобарском наградом града Београда 1965. године.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87