СПОМЕН-ПЛОЧА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Site
Jewish Cemetery at Ledine

Знаменито место
Јеврејско гробље на Лединама
 
Lokacija     Location
 
 
 
The Jewish cemetery at Ledine, at the place called “Trostruki surduk”, is one of the first execution grounds in the area of occupied Belgrade in WW II. In late September 1941 the Germans shot and buried here a group of 240 Jews and also a smaller number of Romanies. The place of the crime is marked by a plaque with inscription. The memorial was placed there by the Association of Veterans Organizations from New Belgrade on October 20, 1946.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Јеврејско гробље на Лединама, на месту које се назива “Троструки сурдук”, једно је од првих стратишта Јевреја на подручју окупираног Београда у Другом светском рату. На овом месту Немци су крајем септембра 1941. године стрељали и закопали групу од 240 Јевреја и мањег броја Рома. Место злочина обележено је спомен-плочом. Спомен-обележје поставило је Удружење борачких организација Новог Београда 20. oктобра 1946. године.
 

Службени лист града Београда бр. 26/92