ИКОНОГРАФСКА ПРЕДСТАВА ПАТРОНА ХРАМА
 
ПОДУЖНИ ПРЕСЕК И ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Church of St. George in Bežanija,
70, Vojvodjanska Street

Споменик културе
Црква Св. Георгија у Бежанији,
Војвођанска 70
 
Lokacija     Location
 
 
 
The church dedicated to St. George was built in 1827 as a single-nave building with the semi-circular apse on the east side and the narthex with choir niche and three-storey belfry on the west side. The architectural design does not follow only one style. The church is a mixture of different stylistic components – neoclassicism with elements of baroque and romanticism, in line with the dominant European eclecticism. The interior of the church is divided into four compartments by means of arches and pilasters, and this division is visible in the partitioning of the facade. There was a major reconstruction of the church in 1938 – a new iconostasis and wall decorations were done by painter Andrej Bicenko. The original iconostasis of the old church, in fact, its most important part, the altar gates, altar icons, etc. were taken to the village of Kupinovo, after the reconstruction of the church. Several icons from that iconostasis are still kept in the church in Bežanija.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква, посвећена светом великомученику Георгију, сазидана је 1827. године као једнобродна грађевина с једном полукружном апсидом на источној страни и припратом са хором и високим троспратним звоником на западном делу. У архитектонској концепцији није спроведен до краја један стил. Црква у архитектонском погледу представља мешавину разних стилских компонената - класицизам са елементима барока и романтизма. Унутрашњост цркве подељена је на четири тревеја помоћу лукова и пиластера, што се одразило и на рашчлањавање фасада.
Већу поправку црква је доживела 1938. године, када су настали нови иконостас и зидна декорација, коју је радио руски сликар Андреј Биценко. Првобитни иконостас старе бежанијске цркве, управо његов најзначајнији део – царске двери, престоне иконе и др. – пренет је после поправке цркве 1938. године у село Купиново. Неколико икона које су припадале овом иконостасу још увек се чувају у бежанијској цркви.
 


Службени гласник РС бр. 5/00