ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ПРИЛАЗНА СТАЗА
 
ОСНОВА
 
ИЗГЛЕДИ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Memorial Fountain Crkvenac in Mladenovac

Споменик културе
Спомен чесма Црквенац у Младеновцу

 
Lokacija     Location
 
 
 
The memorial fountain “Crkvenac” in Mladenovac was erected in WWI in honour of the women from Scotland who took care of the wounded Serbian soldiers. The memorial fountain, 3.35 x 3.00 x 0.60 meters, has the shape of an arch supported in the front with two columns and a white marble vaulted plaque placed in the centre. The marble plaque is 1.10 x 1.00 meters and contains an inscription both in English and Serbian: “1915 – to the memory of the sanitary mission of Scottish women to Serbia and its founder Dr. Elsa English – erected by the hospital from Mladenovac. Built by the soldiers of the Moravska division under the supervision of the reserve I cl. captain. Bor.”
The memorial fountain is made from concrete, bricks and marble.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Спомен чесма Црквенац у Младеновцу подигнута је у Првом светском рату у част Шкотланђанки које су у рату лечиле и неговале рањенике српске војске. Спомен чесма је подигнута у облику свода који са предње стране држе два стуба са белом мермерном плочом са заобљеним горњим делом, постављеном на средини. На мермерној плочи уклесан је натпис на енглеском и српском језику, чија је садржина следећа: „1915 - За успомену на санитарне мисије шкотских жена у Србији и њеног оснивача др Елзе Инглиш – подиже II раз. младеновачка болница. Изградили војници моравске дивизије I позива под руковођењем р. кап. I кл. Бор. Поповића“. Слова натписа обојена су златно жутом бојом. Спомен чесма је изграђена од бетона, опеке и мермера.
 

Службени лист града Београда бр. 14/81