БОЧНА СТРАНА СПОМЕНИКА
 
СЕГМЕНТ СПОМЕНИКА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1963.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
Monument to Prince Stanoje in Zeoke

Споменик културе од великог значаја
Споменик кнезу Станоју у Зеокама

 
Lokacija     Location
 
 
 
There is an authentic tombstone at the place where Prince Stanoje Mihailović from Zeoke was killed and buried as one of the first victims in the Slaughter of the Princes in 1804. The Prince was immediately avenged by his nephew Nikola so that the first victim from enemy lines also fell on that day. The event had a prominent role in the Uprising. In the early 1850s the tombstone was found by teachers from Lazarevac, as recorded on the reverse of the stone. In the vicinity of the old, a new monument (by Đ. Bertoto) was erected in 1904. It was to honour Prince Stanoje and his nephew Nikola. Finally, in 1964 a bronze plaque was placed there and the nearby space cleared. The monument to Prince Stanoje, traditionally kept for a century and a half, represents an authentic material document from the time of the Slaughter of the Princes that immediately preceded the beginning of the First Serbian Uprising
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
На месту погибије, где је и сахрањен, налази се аутентичан надгробни споменик кнезу Станоју Михаиловићу из Зеока, који је пао међу првим жртвама у сечи кнезова 1804. године. Догађај је одиграо видну улогу у подизању устанка. Надгробни камен нашао је лазаревачки учитељски збор, о чему постоји запис на задњој страни споменика, почетком друге половине XIX века. Године 1904. подигнут је у близини старог нови споменик, рад Ђoванија Бертота, у част кнезу Станоју и његовом синовцу Николи. Најзад, године 1964. постављена је и бронзана плоча и уређен простор око ових споменика. Споменик кнезу Станоју традиционално чуван током два века, аутентичан је материјални докуменат из времена сече кнезова која непосредно претходи дизању Првог српског устанка.
 

Службени гласник СРС бр. 28/83