КРИПТА, КАСЕТЕ СА ОЗНАКОМ ПУКОВА
 
КРИПТА, ДЕТАЉ РЕЉЕФА, АУТОР МИХАИЛО ТОМИЋ
 
СПОМЕН ПЛОЧА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД ЦРКВЕ
 
 

Cultural monument of outstanding value
Memorial Church in Lazarevac

Споменик културе од изузетног значаја
Спомен црква у Лазаревцу

 
Lokacija     Location
 
 
 
The memorial church with crypt, in which the bones of killed soldiers in battle on Kolubara are kept, represents a historical monument dedicated to the everlasting memory of the great sacrifice for the Serbian people in one of the greatest, considering the soldiers' bravery as well as command skill, battles in Serbian military history. The church was constructed after the design by the architect Ivan Riko, between 1938 and 1941. The church was damaged during bombing but repaired after liberation. The new crypt was constructed in 1960 - 1961 after the design by the architects D. Pavlović, D. Tadić and O. Hrabovski. The crypt's architectural and sculptural design was given context that is reminiscent of the battle on Kolubara and the dead soldiers - by bronze reliefs with motifs recalling events of 1914 (the work of the sculptor Mihailo Tomić), marble information slabs and symbolic wall-shelves showing the names of the regiments that took part in the battle.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Спомен црква са криптом у којој се чувају кости изгинулих војника у Колубарској бици представља историјски споменик посвећен трајном сећању на велике жртве српског народа у једној од највећих битака у српској ратној историји, како по испољеној храбрости бораца, тако и по вештини командног кадра. Црква је изграђена по пројекту архитекте Ивана Рика 1938-1941. године. Oштећена у бомбардовању, црква је поправљена после ослобођења. Ново уређење крипте изведено је 1960-61. године по пројекту архитеката Д. Павловића, Д. Тадића и О.Храбовског. Архитектонско-скулпторским решењем крипта је добила садржај који изражава сећање на Колубарску битку и изгинуле борце – бронзане рељефе чији мотиви асоцирају на догађаје из 1914. године, рад вајара Михаила Томића, мермерне информативне плоче и у зиду симболично назначене касете са називом пукова који су учествовали у бици.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79