ДЕТАЉ СПОМЕНИКА, НАТПИС
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ИЗГЛЕД СПОМЕНИКА, ЦРТЕЖ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Memorial to Prince Aksentije Miladinović,
Čibutkovica

Споменик културе
Надгробни споменик кнезу Аксентију Миладиновићу,
Чибутковица

 
Lokacija     Location
 
 
 
Prince Aksentije Miladinović died on January 23, 1820 and was buried in the old cemetery in Čibutkovac. The high memorial and the massive stone tablet still mark the place where the prince and vojvoda Aksentije Miladinović was buried almost two centuries ago. By the form and design, the memorial is a typical tomb stone from greater Belgrade at the end of the eighteenth and early nineteenth centuries. It was cut in harder, greenish sandstone mined in the surroundings for the past two centuries. With its monumental appearance, it dominates the whole area. In the valorisation of memorial legacy in Serbia, and particularly in greater Belgrade, the monuments from the Karađorđe era represent a first class historic and social legacies and their value matches the importance of the period. This memorial becomes even more precious in view that apart from written records and the vernacular legends still preserved in this region, there are no other documents about this brave leader from the Kolubara region.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кнез Аксентије Миладиновић (умро 23. јануара 1820) сахрањен је на старом гробљу у Чибутковици. Високи челоглави споменик и масивна камена плоча и данас обележавају место на коме је пре готово два века сахрањен кнез и војвода Аксентије Миладиновић. Обликом и обрадом споменик представља типски надгробни белег београдске околине са краја XVIII и почетка XIX века. Клесан је од тврђег пешчара зеленкасте боје који потиче из околних мајдана и својом монументалношћу представља доминанту на читавом простору. Вредност овог споменика утолико је већа што осим писаних података и усменог предања које се још увек чува у народу овог краја, других сведочанстава о овом истакнутом прваку колубарског краја данас више нема.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87