СЕГМЕНТ ЛОКАЛИТЕТА
 
ОСТАЦИ ТЕМЕЉА АНТИЧКОГ ОБЈЕКТА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД ЛОКАЛИТЕТА
 
 
 
 
ОСТАЦИ ТЕМЕЉА АНТИЧКОГ ОБЈЕКТА
 
 

Archaeological site
Lugovi, Županjac

Археолошко налазиште
Лугови, Жупањац

 
Lokacija     Location
 
 
 
The archeological site Lugovi in Županjac is located south of the village on the right side of the main road from Belgrade towards Ljig and covers a large area. On the basis of the existing data found in literature and the archeological findings from the surface, test excavations were conducted in 1982, concentrated in the southeastern part of the site. These diggings confirmed that there had been a larger complex for ore processing, and remnants of two buildings, one of which represented the residential part of the complex. The site is significant primarily for the study of ancient metallurgy in this area, and also for research in economic and political developments during antiquity. On the basis of architectural analysis of the discovered remains, and also of the movable archeological material, the Lugovi site can be dated to the late third and early fourth century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Археолошки локaлитет Лугови у Жупањцу лежи јужно од села са десне стране Ибарске магистрале, идући од Београда према Љигу, и захвата већу површину. На основу постојећих података у литератури и површинских археолошких налаза, изведена су 1982. године сондажна археолошка истраживања мањег обима, која су била концентрисана на југоисточни део локалитета. На основу ових ископавања констатовано је да се ради о већем комплексу за прераду руде, као и о остацима двају објеката од којих је један био резиденцијални део комплекса. Локалитет је од великог значаја за изучавање, првенствено развоја металургије античког периода на овим просторима, а са друге стране, економских и политичких збивања у време антике на овом подручју. На основу архитектонске анализе откривених остатака објеката, као и покретног археолошког материјала, локалитет Лугови може се датовати у време које обухвата крај III и почетак IV века.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87