ИЗГЛЕДИ
 
ОСНОВЕ ПОДРУМА И ПРИЗЕМЉА
 
ПРЕСЕЦИ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Perlić’s family House in Dudovica

Споменик културе
Кућа породице Перлић у Дудовици

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of the Perlić family was built in the mid-1800s on the site removed from the present day one for about 500 meters. It was transferred to the new location in 1908 together with sixteen other buildings comprising an old house with open hearth, outhouses for the newlyweds, a dairy, a barn, etc. Built as a guest house within the complex of a family cooperative, it was transformed to a single family house when the family divided. The transformation of family cooperatives as a sociological phenomenon can be followed on the example of the rich Perlić family and their house where the construction alterations follow the changes in organization and the way of life of its owners.
The natural materials used, such as wood, earth, stone and applied structure, organization of space and the possibility of transformation, as well as the volume of the house are qualities that distinguished this house from the environment.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа породице Перлић, настала средином XIX века на локацији удаљеној од садашње око 500 метара, пренета је на садашњу локацију 1908. године заједно са шеснаест грађевина, међу којима је била старија кућа са огњиштем, вајати, млекара и кош. Настала је као гостинска кућа у склопу зграда породичне задруге. Процес трансформације задруге, као социолошког феномена на овим просторима, такође је могуће пратити и сагледати на примеру богате породице Перлић и њихове куће која грађевинским променама прати промене у организацији и начину живота својих власника. Природни материјали од којих је направљена, дрво, земља, камен, примењен конструктивни склоп, организација простора унутар куће, могућност трансформације, као и габарит великих димензија, квалитети су који ову кућу издвајају од осталих кућа на подручју Лазаревца.
 Службени гласник РС бр. 8/98