ЗАПАДНА ФАСАДА
 
ИСТОЧНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Miletić’s family House in Vreoci

Споменик културе
Кућа породице Милетић у Вреоцима

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of the Miletić family, built in the mid-nineteenth century is the only preserved house that was part of the former high street, and a unique material evidence about the social and material potential and cultural achievements of the original owner and the society in general.
The natural material combined into a well-conceived structure with well organized interior, assuming clearly defined functions of each room, directions of movement and free spaces, indicate the highest mastery of the builder from that period. The spaciousness and comfort attained through anthropomorphic measures speak of a higher level of residential culture.
Specific features of the house are harmonious proportions of the masses, the natural chromatic relations, the purity of the plastic expression and its details.
The porch is one of the rarely preserved porches in their original form in the area of greater Belgrade, and as such facilitates reconstruction of all the others that have lost their authentic shape in time.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа породице Милетић, настала средином XIX века, као једина сачувана кућа која је била у склопу некадашње чаршије, непоновљиви је материјални доказ о друштвеним и материјалним могућностима и културним постигнућима како првобитног власника, тако и друштва у целини. Природни материјал склопљен у осмишљену конструкцију са добром организацијом простора, која подразумева јасно дефинисане намене појединих одељења, као и јасно одређене правце и слободне просторе, показатељ су врхунског умећа ондашњих градитеља. Пространост и удобност постигнута величинама израженим у антропоморфним мерама, указују на виши ниво културе становања. Кућу одликују склад у пропорцијама маса, природни хроматски односи, чистота пластичног израза и детаља у целини. Трем на кући породице Милетић је један од ретких изворно сачуваних на београдском подручју, те као такав пружа могућност за реконструкцију свих који су током свог постојања изгубили аутентичност.
 

Службени гласник РС бр. 8/98