ГЛАВНА ФАСАДА
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Krdžalić’s family House in Junkovac

Споменик културе
Кућа породице Крџалић у Јунковцу

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of the Krdžalić family in Junkovac is located in a spacious courtyard surrounded with trees. It is a ground–floor house with an almost square floor plan, 10.20 meters long and 9.28 meters wide. The joist is placed upon the foundations made from broken stone. It is a timber frame house with a four–gabled hipped roof covered in tiles that shields a well–preserved thatch cover. Built in natural materials readily available to the builder, the house not only shows its builders’ great skills, but represents the materialized form of its first owner’s way of life, his needs and his abilities. Apart from that, it speaks of the development of a society that succeeded in transforming Serbia, once a backward Ottoman province, into a modern European state.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа породице Крџалић у Јунковцу лоцирана је у пространом дворишту, окруженом дрвећем. Кућа је приземна, готово квадратне основе, дужине 10,20 m и ширине 9,28 m. Темељи су од ломљеног камена, на које је положена греда темењача. Бондручне је конструкције. Четвороводни кров благог нагиба покривен је ћерамидом испод кога је добро очуван покривач шиндра. Саграђена од природног материјала који је ондашњем градитељу био на дохват руке, она је не само показатељ његовог великог градитељског умећа, већ је материјализовани облик одређеног начина живота, потреба и могућности првобитног власника. Сем тога говори и о развоју друштва које за кратко време успева да заосталу турску провинцију Србију укључи у ред модерних европских држава.
 

Службени гласник РС бр. 2/03