ИЗГЛЕДИ
 
ПРЕСЕЦИ
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Đurđić’s family House in Dudovica

Споменик културе
Кућа породице Ђурђић у Дудовици

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of the Đurđić family was built in the second half of the nineteenth century. Its first owners, rich farmers, left us the house which represents the highest achievement in vernacular architecture of the period, particularly in the material used and the building skills.
The excellent adaptability to the sloping ground produced an exceptional functional quality of the house. The good organization of the interior and the orientation of the entrance door to the house and the cellar facilitate communication within the house itself and with the former outhouses on the farmstead.
Due to the good oak used for the roof and ceiling, the sedge in the cellar and the closed hearth with wooden doors, all skillfully made, the interior of the house looks almost luxurious.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа породице Ђурђић је саграђена у другој половини XIX века. Први власници који су били имућни земљорадници, оставили су нам у наследство кућу која употребљеним материјалом и градитељским умећем представља највише домете народног градитељства тог периода. Изванредна прилагодљивост терену који има велики пад резултирала је великом функционалношћу. Добра организација простора унутар куће као и оријентација улазних врата у саму кућу и подрум, омогућавају добру комуникацију, како у унутрашњем простору, тако и са некадашњим помоћним зградама у оквиру окућнице. Храстова грађа изузетног квалитета, коришћена за кровну и међуспратну конструкцију, као и шашовац у подрумском делу и затворено огњиште са дрвеним вратима, занатски добро изведено, дају ентеријеру ове куће готово луксузан изглед.
 

Службени гласник РС бр. 8/98