ГЛАВНА ФАСАДА
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ОСНОВА
 
ПОДУЖНИ ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Dimitrijević’s family House in Leskovac

Споменик културе
Кућа породице Димитријевић у Лесковцу

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Dimitrijević family house was built in the first half of the nineteenth century, at the time of stormy historic and social upheaval. The house was built from natural materials in timber framing. What makes it special and unique is the spatial organizations of the interior. It combines two functions: the house with hearth and chamber, economic part and the representative division for guests with the best chamber for the host”. Each of the elements can be entered separately from outside. The two organizational wholes are connected with doors and circular traffic is possible in the entire space.
This house is an example of extraordinary advancement in the culture of living when in a very short period it changed from living in one room to residing in a house with spatial organization resembling the arrangement of a European apartment.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа породице Димитријевић настала је у првој половини XIX века, у време бурних историјских и друштвених превирања. Кућа је саграђена од природних материјала у бондручној конструкцији. Оно што је чини посебном и јединственом је организација простора унутар куће. Она обједињује две функције „куће са огњиштем и собом, економски део и репрезентативни гостински део, са најбољом собом за домаћина“. Могуће је споља ући у сваки део посебно. Две организационе целине унутар куће су међусобно повезане вратима и омогућена је кружна циркулација целим простором. Kућа је пример изузетног напретка у култури становања који у кратком периоду прелази пут од нужности обитавања у једној просторији до живота у кући чија организација простора не заостаје за организацијом европског стана.
 Службени гласник РС бр. 8/98