ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Vasić’s family Downtown House in Lazarevac,
12, Karadjordjeva Street

Споменик културе
Чаршијска кућа породице Васић у Лазаревцу,
Карађорђева 12

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built as a residential-business building in the mid-1900s when the downtown area of Lazarevac was being established. As a house of dual function and defined spatial organization, the building is a typical small-town house in Serbia in the second half of the nineteenth century. This type of house has origins in the two-part wicker-work huts from Šumadija, and its basic plan is still visible in the ground-floor business part of the house. The upper, residential part with a porch is directly related to another type of building, the so called Moravska house. As a synthesis of these two essential but dominant types of village houses in Serbia, the house of the Vasić family possesses those spatial, architectural and visual solutions which are the best qualities of our vernacular architecture.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа je настала у периоду формирања лазаревачкe Чаршије средином XIX века као објекат пословно-стамбене намене. Као објекат двојне намене, организационо издиференциран, представља у просторном смислу класичну шему маловарошке куће у Србији друге половине XIX века. Овај тип куће води порекло од дводелне шумадијске чатмаре, чији је основни план и данас присутан у приземном пословном делу зграде. Спратни стамбени део са доксатом непосредно се везује за тип старије моравске куће.
Настала као синтеза два основна и доминантна типа сеоске куће у Србији, шумадијске и моравске, кућа породице Васић поседује управо она просторна, архитектонска и ликовна решења која представљају и највећу вредност нашег народног неимарства.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87