ЈУЖНА ФАСАДА
 
ДВОРИШНИ ИЗГЛЕД, 1972.
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, 1972.
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Topalović’s family House,
30, Hajduk Stanka Street

Споменик културе
Топаловићева кућа,
Хајдук Станка 30

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the mid-1800s for a farmer family from Grocka and comprises three rooms with hearths, one room and a small room; it also has a porch designed with arcades. It was built in timber frame with filling of unbaked brick and covered with a two-gabled roof in tiles. The house belongs to the type of Moravska house of the so called Danubian variant, characteristic of Grocka and the surrounding area as village abode in the nineteenth century. It is not only a valuable example of vernacular architecture but a direct evidence of diversity in village houses in Grocka and the broader area of Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа је подигнута средином XIX века за грочанску ратарску породицу и састоји се од три просторије „оџаклије“, собе и собице и угаоно аркадно обликованог трема. Зидана је у бондручној конструкцији са испуном од ћерпича и покривена двосливним кровом са ћерамидом. Зграда припада типу моравске куће подунавске варијанте и карактеристична је у Гроцкој и околини као стамбена кућа сеоског становништва у XIX веку. Осим што је вредан примерак народне архитектуре, Топаловићева кућа непосредно сведочи о типској разноврсности сеоских кућа у Гроцкој и шире на београдском подручју.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 610/1
од 30.06.1966.