ИЗГЛЕД ЈУЖНЕ ФАСАДЕ
 
ЈУЖНА ФАСАДА
 
ЗАПАДНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ДВОРИШНИ ИЗГЛЕД, ДОКСАТ
 
 

Cultural monument
Teomirović’s family House,
11, Gročanska Street

Споменик културе
Теомировићева кућа,
Грочанска 11

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the first half of the nineteenth century after the Danubian variant of the so called Moravska house. It has three rooms, a porch, protruding upper floor projection and cellar underneath one part of the house. It was built in timber frame with fillings of wickerwork and mud, with roof covered in tiles. According to its features, the Teomirović house is the representative of the Moravska type architecture in the area of Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Подигнута је у првој половини XIX века по типу моравске куће тзв. дунавске варијанте, са три просторије, тремом, истакнутим доксатом и подрумом испод једног дела зграде. Кућа је зидана у бондручној конструкцији са испуном од чатме и покривена ћерамидним кровом. По својим типским карактеристикама, Теомировићева кућа репрезентује моравску кућу на београдском подручју као један од најбољих примерака.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 609/1
од 30.06.1966.