РЕЉЕФ, РАД БРАНКА КРСТИЋА
 
ДЕТАЉ РЕЉЕФА
 
ДЕТАЉ РЕЉЕФА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 
 
 
ДЕТАЉ СПОМЕНИКА
 
 

Cultural monument
Memorial Charnel House and Monument in Ritopek

Споменик културе
Споменик и спомен костурница у Ритопеку

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Monument with the charnel house erected in honour of the Red Army soldiers and the soldiers from the National Liberation Army who fell in the fights for the liberation of Belgrade was erected in Ritopek in October 1946. The monument was designed by architect Momčilo Belobrk, and the relief is the work of architect Branko Krstić. It was conceived as a dominant vertical (12 meters high) on the hill by the Danube, which is visible from the distance.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Споменик са костурницом палим црвеноармејцима и борцима НОВ у биткама за Београд, подигнут је у Ритопеку октобра 1946. године. Пројекат споменика израдио је архитекта Момчило Белобрк, а рељефе архитекта Бранко Крстић. Замишљен је као доминирајућа вертикала, висине 12 m на узвишењу поред Дунава, да би могао да се сагледава и са веће удаљености.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87