ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, 1972.
 
ПЕРСПЕКТИВНИ ИЗГЛЕД ОБЈЕКТА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1972.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Smiljanić’s family House,
17, Dimitrija Tucovića Street

Споменик културе
Смиљанићева кућа,
Димитрија Туцовића 17

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the second half of the nineteenth century as a village residence in the style of the so called more recent Moravska house with two rooms and architrave porch along the whole length of the longer courtyard façade. It was built in timber frame with unbaked brick filling and covered with a four-gabled roof in tiles. Owing to its exceptional proportional relations (roof, corpus of the house, porch) and its architectural and visual design, the house is one of the most valuable in the group of village houses in Grocka.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа је настала у другој половини XIX века као сеоска стамбена зграда по типу тзв. млађе моравске куће, са две просторије и архитравно обликованим тремом, који се протезао целом дужином подужне дворишне фасаде. Почетком XX века дозидана је још једна просторија, чиме је кућа знатно продужена. Зидана је у бондручној конструкцији са испуном од ћерпича и покривена четворосливним ћерамидним кровом. С обзиром на изванредне пропорцијске односе (кров, тело куће, трем) и архитектонску и ликовну обраду, кућа представља једну од највреднијих у групи сеоских кућа у Гроцкој.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 613/1
од 30.06.1966.