БУНАР У ДВОРИШТУ КУЋЕ
 
ДВОРИШНИ ИЗГЛЕД, ТРЕМ
 
ОСНОВА
 
СЕВЕРОИСТОЧНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
Rančić’s family House,
9, Majevička Street

Споменик културе од великог значаја
Ранчићева кућа,
Мајевичка 9

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the early nineteenth century as a ground-floor building of the Kosovo type with four rooms and an architrave porch along its longer, courtyard side. It was reconstructed in the 1830s, raised in order to get a cellar and a bay window projection like on other houses in the small town of Grocka. That type was then the domineering one. With architectural, structural, visual features, the quality and treatment of the material, it is one of the most valuable houses not only in the area of Grocka, but greater Belgrade in general. The conservation of the building was done in 2004.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа је подигнута почетком XIX века, као тип косовске приземљуше, са четири просторије и архитравним тремом дуж целе подужне дворишне фасаде. Тридесетих година XIX века кућа је преправљена, издигнута тако да добија подрум и доксат по угледу на тип грочанске варошке куће, који у то време доминира у варошици. Својим архитектонским, конструктивним и ликовним обележјима, као и квалитетом и обрадом материјала, представља једну од највреднијих кућа не само на подручју Гроцке, него и београдске околине уопште.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79