ГЛАВНИ УЛАЗ, 1972.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1972.
 
ЈУЖНА ФАСАДА
 
ИСТОЧНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1972.
 
 

Cultural monument
Popović’s family House,
4, 17. oktobra Street

Споменик културе
Поповићева кућа,
17. октобра 4

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the 1850s after the Danubian variant of the so called Moravska house with four rooms, a porch and protruding upper floor projection. The house has been rebuilt and the upper floor porch has been closed. It was built in timber frame with fillings of wickerwork and mud, four gabled roof covered in tiles. As a typical representative of a group of houses from Grocka, the Popović house gives a significant contribution to the authentic historic ambience of old Grocka with its architectural, ethnographic and visual qualities.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа је настала средином XIX века по типу моравске куће подунавске варијанте, са четири просторије, тремом и истуреним доксатом. Кућа је преправљена тако да је доксат данас затворен. Зидана је у бондручној конструкцији са испуном од ћерпича и покривена четворосливним ћерамидним кровом. Као типичан представник групе грочанских кућа, Поповићева кућа својим архитектонским, етнографским и ликовним квалитетима доприноси аутентичности историјског амбијента старе Гроцке.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 611/1
од 30.06.1966.