ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1972.
 
ЈУЖНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1972.
 
 

Cultural monument
Marković’s family House,
16, Hajduk Stanka Street

Споменик културе
Марковићева кућа,
Хајдук Станка 16

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the mid-1800s as a village house on the outskirts of the small town and has three rooms arranged on a square base and a corner porch with architraves. The house was built in timber frame with unbaked brick filling and covered with a four-gabled roof in tiles. As a typical representative of the so called older Moravska house, with its architectural and ethnographic qualities it contributes to the general valorization of the rural heritage in Grocka and the area of Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа је подигнута средином XIX века као сеоска кућа, на периферији варошице, и састоји се од три просторије распоређене на квадратној основи и угаоног архитравно обликованог трема. Кућа је зидана у бондручној конструкцији са испуном од ћерпича и покривена је четворосливним ћерамидним кровом. Као представник типа тзв. старије моравске куће Марковићева кућа у Гроцкој својим архитектонским и етнографским квалитетима доприноси општој валоризацији руралног наслеђа, како Гроцке тако и београдске околине у целини.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 627/1
од 05.07.1966.