ИЗГЛЕД ЈУЖНЕ ФАСАДЕ
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ЗАПАДНА ФАСАДА
 
ЈУЖНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Karapešić’s family House,
9, Gročanska Street

Споменик културе
Карапешићева кућа,
Грочанска 9

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the first half of the nineteenth century as a Kosovo type building, suggesting that its original owner came from Kosovo and Metohija. It has four rooms and a central porch. It is raised above the ground level and has a cellar underneath one part. The house was built in timber frame with wattle and daub filling and tile roofing. As an authentic evidence of its time and a building of substantial architectural and ethnographic values the Karapešić house represents one of the most valuable monuments within the ensemble of old houses in Grocka.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа је подигнута у првој половини XIX века по типу косовске куће, што упућује на то да је и првобитни власник из косовско-метохијске области. Састоји се од четири просторије и централног трема. Објекат је знатно уздигнут од нивоа терена и има подрум испод једног дела зграде. Кућа је зидана у бондручној конструкцији са испуном од чатме и покривена ћерамидним кровом. Као аутентично сведочанство свога времена и објекат високих архитектонских и етнографских вредности, Карапешићева кућа представља један од највреднијих споменика у оквиру ансамбла старих грочанских кућа.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 603/1
од 28.06.1966.