ИЗГЛЕД ЧАРШИЈЕ, 1933.
 
ИЗГЛЕД ЧАРШИЈЕ, ОКО 1940.
 
СИТУАЦИЈА
 
 
 
 
ИЗГЛЕД ЧАРШИЈЕ, ОКО 1970.
 
 

Spatial cultural and historic ensemble of great value
Čaršija (old main street) in Grocka,
Oslobodjenja Boulevard

Просторно културно-историјска целина од великог значаја
Грочанска чаршија,
Булевар ослобођења

 
Lokacija     Location
 
 
 
As the centre of the town, the high street in Grocka comprises densely built houses in row along the street regulation and primarily of business-residential function. As a whole it makes a characteristic ambience of the nineteenth century Serbian small towns. As the centre of all economic and social events in the town, the high street represents with its organization, contents and architectural design, the needs, taste and desires of a small town milieu from the first half of the nineteenth century. It is not only a document about a period, but its architecture and vistas make it possible for contemporary viewers to experience a specific ambience, also an important achievement in vernacular architecture.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Као центар насеља, Грочанска чаршија састоји се од збијених кућа у низу, подигнутих на уличној регулацији и претежно пословно-стамбене намене, што у целини чини карактеристичан амбијент српских паланки XIX века. Чаршија као стециште свих економских и друштвених збивања у варошици репрезентује својом организацијом, садржином и архитектонским обликовањем објеката, потребе, укус и тежње грочанске маловарошке средине XIX века. Осим што је сведочанство једног времена, Грочанска чаршија, својом архитектуром и визурама, пружа могућност доживљавања амбијента, који представља и значајно достигнуће народног неимарства.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79