ОПШТИ ИЗГЛЕД ЛОКАЛИТЕТА
 
 

Archaeоlogical site
Dubočaj,
Grocka

Археолошко налазиште
Дубочај,
Гроцка

 
Lokacija     Location
 
 
 
The archeological site Dubočaj is situated in the borough of Grocka, two kilometers away from the town, on the right side of the Belgrade – Smederevo road. It was identified as Mutatio ad sextum mlliiate; according to Roman itineraries, it was located on the sixth mile from Trocornium (Ritopek) and together with it served to protect the road from Singidunum to Viminatium. In 1963 and 1964, systematic archeological excavations revealed, on the one hand, architectural monuments from the second-third centuries, solidly built, with remains of relief and small stone plastic, with obvious traces of fire. On the other hand, there were also less solid structures and coins dated to the fourth century. All this and the movable material suggest that the area was used as a continuous economic basin. The first remnants of villa rustica in Serbia were also discovered on this site. The found Roman tomb is related to the well-known tomb in Brestovik. The findings are particularly important for the study of economic and political situations in a broader area of Singidunum. A Neolithic settlement that belongs to the Stračevac culture was also found on the site.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Археолошки локалитет Дубочај налази се у атару Гроцке, два километра удаљен од насеља, на десној страни пута Београд – Смедерево. Идентификован је као Mutatio ad sextum milliate и према римским итинерерима, налазио се на шестој римској миљи од Tricorniuma (Ритопек), са којим је служио као заштита пута Сингидунум – Виминацијум.
Приликом систематских археолошких ископавања 1963. и 1964. године откривени су, с једне стране, архитектонски споменици из периода од II до III века, солидне градње, са остацима рељефа и ситне камене пластике, са јаким траговима пожара. С друге стране, нађени су објекти лошије градње, на основу пронађеног новца датовани у IV век. Наведене чињенице, као и покретни материјал, указују на коришћење земљишта као континуалног привредног басена. На истом локалитету откривени су, први у Србији, остаци ville rustice. Откривена римска гробница везује се за познату гробницу у Брестовику. Сви ови налази од великог су значаја за изучавање економских и политичких збивања на ширем подручју Сингидунума. На локалитету је откривено и неолитско насеље старчевачке културе.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 663/5
од 13.11.1965.