ЈУЖНА ФАСАДА
 
ЗАПАДНА ФАСАДА
 
ДВОРИШНА ФАСАДА, ДЕО ТРЕМА И ДОКСАТ, 1972.
 
ИЗГЛЕД ЈУЖНЕ ФАСАДЕ, 1972.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1972.
 
 

Cultural monument
Božić’s family House,
33, Hajduk Stanka Street

Споменик културе
Божићева кућа,
Хајдук Станка 33

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the second half of the nineteenth century as a village residence on the outskirts of a small town and belongs to the type of Moravska house of the so called Danubian variant with three rooms, a porch, oriel and cellar underneath one part of the house. It was built in timber frame with filling in wattle and daub and covered with a four-gabled tiled roof with eaves. Although the interior is more modest than in the rest of the houses, its architectural and ethnographic qualities make a significant contribution to the overall ensemble of old houses in Grocka.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Настала у другој половини XIX века као сеоска стамбена кућа на периферији варошице, Божићева кућа припада типу моравске куће подунавске варијанте, са три просторије, тремом, доксатом и подрумом испод једног дела зграде. Зидана је у бондручној конструкцији са испуном од чатме и покривена четворосливним ћерамидним кровом са стрејама. Мада нешто скромније ентеријерске обраде од осталих, ипак својим архитектонским и етнографским квалитетима представља значајан допринос целокупном ансамблу старих грочанских кућа.
 

Решење Завода за заштиту спменика културе града Београда бр. 907/1
од 18.10.1966.