ОПШТИ ИЗГЛЕД ЛОКАЛИТЕТА БЕЛИ БРЕГ И ГОЛИ БРЕГ
 
 

Archaeоlogical site
Beli breg,
Brestovik

Археолошко налазиште
Бели брег,
Брестовик

 
Lokacija     Location
 
 
 
The archeological site Beli breg is located 38 kilometers from Belgrade, on the right side of the road to Smederevo, in the borough of Brestovik. In 1948, during the reconstruction of the road, remnants of a brick tomb were found here. There were no additional objects in the tomb itself, but in its vicinity the archeologists discovered a large vessel with three smaller vessels and six small lamps in it. The tomb was dated to the third century CE on the basis of the findings. However, considering the previously found funerary objects on the same site dated to tenth and eleventh century CE, it is possible to conclude that an early Serbian necropolis existed at the same place. Archeological analyses have not been performed.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Археолошки локалитет Бели брег налази се на тридесет осмом километру пута Београд – Смедерево, са десне стране, у атару села Брестовик. Овде су приликом радова на путу 1948. године откривени остаци једне гробнице, зидане од опека. У самој гробници нису нађени прилози, али су око гробнице, у слоју, откривени један већи, три мања суда и шест жижака. На основу овог материјала, одређена је старост гробнице. Претпоставља се да датира из III века н. е. Прилози из гробова, који су настали у X или XI веку, а потичу са истог локалитета, указују на могућност постојања раносрпске некрополе.
 

Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
бр. 185/48 од 10.02.1948.