ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
СПОМЕН-ПЛОЧА
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Old school in Žarkovo,
2, Ace Joksimovića Street

Споменик културе
Стара школа у Жаркову,
Аце Јоксимовића 2

 
Lokacija     Location
 
 
 
It was built in the 1850s as an administrative building for the borough of Žarkovo. The elementary school moved into the building in 1880 and the house has maintained the same function ever since. It was built in solid material, and its shape is very simple. It has two classrooms and some smaller auxiliary compartments. It is a ground-floor house with cellar underneath one part; it has a four-gabled roof covered in blacktop. The building is a rare example of nineteenth century schools and a document of rural educational development and conditions of schooling in the greater area of Belgrade. With its simple, modest, standardized architectural cube and the type of material, the Old school fully evokes its time and stands as an authentic representative of the degree of social awareness of the recently consolidated society of the renewed Serbia.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Школа је подигнута половином XIX века као управна зграда жарковачке општине. Године 1880. у њу је усељена основна школа и до данас је задржала исту намену. Зграда је зидана од тврдог материјала, веома једноставног облика, с две учионице и мањим помоћним просторијама. Има приземље и подрум испод једног дела зграде. Кров је на четири воде и покривен бибер црепом. Зграда је редак примерак сачуваних сеоских школа из XIX века. Она документује развој сеоског школства и услове под којима је обављана основна настава на ширем градском подручју. Једноставном архитектуром кубуса, типске изградње, својом скромношћу и материјалом којим је зидана, Стара школа у пуном смислу асоцира своје време и аутентично представља социјалне могућности тек консолидованог друштва обновљене Србије.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 103/10
од 08.05.1965.