ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1976.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1965.
 
 
 
 
ГЛАВНИ УЛАЗ, 1976.
 
 

Cultural monument
Ljuba Nenadović Elementary School,
25, Ace Joksimovića Street, Žarkovo

Споменик културе
Основна школа „Љуба Ненадовић“,
Аце Јоксимовића 25, Жарково

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building of the elementary school was done between 1912 and 1914, after the design by architect Stevan Savković. The house was built in brick with lime mortar. It has a raised ground floor with a cellar underneath one part of the building. There are four classrooms on the ground floor and the apartment for the teacher. The roof is covered in blacktop. The skirting and entrance stairs are in stone, so is partly the tower in the middle of the building. Spacious courtyard has wall and wooden fence. It is an example of school buildings already well-developed for its specific function and reflects the endeavours of the society to improve schooling conditions. Its particular value lies in the architectural treatment based on the application of essential plastic elements, on a play of volumes and masses, without any decorative plastic.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда основне школе подигнута је 1912-1914. године, по пројекту архитекте Стевана Савковића. Грађена је опеком у кречном малтеру. Има високо приземље с подрумом испод дела зграде. У приземљу су четири учионице и стан учитеља. Кров је покривен бибер црепом. Сокл и улазно степениште су камени, а делимично и кула у средини зграде. Пространо двориште ограђено је зидом и дрвеном оградом. Зграда представља објекат школске намене развијеније етапе. У њој се огледају напори друштва на унапређивању услова школства. Посебну вредност згради даје архитектонска обрада која се заснива на коришћењу основних пластичних елемената, на игри волумена и маса, без секундарне декоративне пластике.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 308/5
од 08.05.1965.