ИЗГЛЕД ЈУЖНЕ ФАСАДЕ
 
ПОДУЖНИ ПРЕСЕК И ОСНОВА
 
 
 
 
ИЗГЛЕД СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ
 
 

Cultural monument
Church of St. Nicholas in Ostružnica

Споменик културе
Црква Св. Николе у Остружници

 
Lokacija     Location
 
 
 
The church was built 1831-1833 and its patron was Prince Miloš. It is a single-nave building with a semi-circle apse, built in stone, with all typical features of the churches built in Serbia during the reign of Prince Miloš. Its specific value is the inventory of movable objects: icons, old church and profane books from the eighteenth and nineteenth centuries, archives and the rest of the inventory from the nineteenth century. It was built in the centre of the village where the first National Assembly of the First Serbian Uprising, summoned by Karađorđe, was held, also at the place where once stood the old wooden church from the eighteenth century. This church has had a specific role in the life of the village and the whole area. People used to gather there in order to organize the liberation of Serbia from the Ottomans. One of the popular leaders in this struggle was the priest Marko from Ostružnica, who is mentioned in the folk poem “The Beginning of the Uprising against the Janissary captains”.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква Св. Николе у Остружници подигнута је између 1831. и 1833. године. Ктитор цркве био је кнез Милош. Једнобродна грађевина са полукружном апсидом, сазидана од камена, има све типичне одлике цркава које су подизане у Србији у доба обнове српске државе кнеза Милоша. Иконостас је радио познати иконописац Ристо Николић. Посебну вредност представља фонд покретних предмета - иконе, старе црквене и профане књиге из XVIII и XIX века, архива и остали инвентар из XIX века. Саграђена је у центру насеља у коме је одржана Прва народна скупштина за време Првог српског устанка, коју је сазвао Карађорђе, на месту где је некада била стара црква брвнара с краја XVIII века. Ова црква је имала изузетно место у животу села и целог краја. Ту се окупљао народ ради договарања и организовања борбе за ослобођење Србије од Турака. Један од народних вођа у овој борби био је и протопоп Марко из Остружнице, који се спомиње и у народној песми "Почетак буне на дахије".
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 327/4
од 09.05.1969.