ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ЈУЖНА ФАСАДА
 
ИСТОЧНА ФАСАДА
 
ПРЕСЕК
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Old Tavern in Barajevo

Споменик културе
Стара механа у Барајеву

 
Lokacija     Location
 
 
 
The old tavern is the core of the Barajevo main commercial area Bagrdan, the nucleus around which an important commercial-business centre of Barajevo was formed in the nineteenth century. Bagrdan has stayed the commercial, administrative and business centre of Barajevo, and not only for the near-by hamlets, but for all neighbouring villages which turn to Barajevo as the centre of the area.
The old tavern in Barajevo – Bagrdan was built in the first half of the nineteenth century, on the side of the old road and its wider part spreads to the interior of the plot. By its position, typological features and architectural treatment it is today a typical example of a road tavern in the nineteenth century Serbia. It was built in stone with traverse beams while the porch was subsequently built in brick. The foundations are in broken stone. The roof construction is made of wooden rafters and beams, and covered in tiles. The ceilings are in mortar and the furniture from recent times and rather disparate.
The building has suffered numerous alterations in the course of time, but on the whole it has kept all the essential elements. Reconstructions and alterations were done around 1880, and an extension was added in order to conform to the current regulations on road taverns. It was then that the porch with arched arcades was added to the back façade, while the porch and the upper floor projection on the main façade were closed in one of later interventions. The changes in the interior were made in accord with the functional requirements of new owners and users.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Стара механа у Барајеву представља заметак барајевске чаршије Багрдан, нуклеус око кога се формира, током XIX века, значајан трговачко-пословни центар села Барајева. Багрдан је био, и данас је, трговачко, административно и пословно средиште Барајева, и то не само за његове засеоке, него и за сва околна села која гравитирају Барајеву као обласном центру.
Стара механа у Барајеву - Багрдан, подигнута је у првој половини XIX века, уз стари друм, тако да својим ширим делом иде у унутрашњост парцеле. По свом положају, типолошким обележјима и архитектонској обради представља, данас, типичан примерак друмске механе у Србији из XIX века. Грађена је у камену са дрвеним либажним гредама, док је трем, дозидан касније, од печене цигле. Темељи су од ломљеног камена. Кровна конструкција је од дрвених рогова и греда, а кровни покривач од црепа. Таванице су обрађене у малтеру, а столарија је новијег датума и доста разнородна.
У току свог трајања зграда је претрпела знатне измене, али је у целини сачувала све битне елементе. Oко 1880. године извршене су преправке и доградње овог старог здања ради усклађивања са тадашњим прописима о друмским механама. Том приликом је дограђен трем са лучним аркадама на задњој фасади, док су трем и доксат на главној уличној фасади затворени неком од каснијих интервенција. Промене у ентеријеру су настајале у складу са функционалним захтевима нових власника и корисника.
 Службени гласник РС бр. 32/01