ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Elementary School in Vranić

Споменик културе
Основна школа у Вранићу

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the early twentieth century on the plot where the old school from 1848 used to stand. The building is situated in the old centre of Vranić and today, together with the nearby tavern, conceptually and spatially marks this place as the focus of public life in the past. The elementary school in Vranić belongs to the purposely built houses of the period with characteristic qualities peculiar to this group of functional buildings: the location, simple and functional spatial solutions and solid architectural treatment.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
Зграда је подигнута почетком XX века близу места на којем је била зграда старије основне школе из 1848. године. Објекат је лоциран у старом центру Вранића и данас, заједно са суседном механом, садржински и просторно обележава ово место као жижу јавног живота насеља у прошлости. Основна школа у Вранићу припада наменским зградама свога времена са карактеристичним квалитетима својственим овој групи објеката - изванредном локацијом, једноставним и функционалним просторним решењима и солидном архитектонском обрадом.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 1368/1
од 20.07.1977.